KERES

Polgármesteri köszöntő

Értékvédelem-Városfejlesztés-Gazdaságfejlesztés

Tisztelettel köszöntöm városunk minden lakóját, e sorok olvasóit!

Két éve a gödöllői Lokálpatrióta Klub csapatával hirdettük meg a 40 éves Gödöllő városának fejlődését összefoglaló programunkat. Mindezt megfogalmazva egy több mint 16 éves folyamat folytatásaként, felelősséget érezve azért a több mint 30 ezres közösségért ahol éljük mindennapjainkat, felelősséget érezve a környezetért, tradíciókért, értékekért amit örököltünk és amit nem kis munkával megteremtettünk magunknak. Megteremtettük egy élhető kisváros kereteit ahol a többség jól érzi magát és hosszú távon tervezi életét. Lassan eltűnt Gödöllő alvó város jellege és egyre inkább egy nyüzsgő, aktív szellemiségében és megjelenésében is egy fiatal, lendületes, jövőbe tekintő város arculatát mutatja. Talán ezért is egyre többen látogatnak meg bennünket és odafigyelnek ránk ami nem kis büszkeséggel tölthet el bennünket.

Ennek ismeretében szeretnék minden érdeklődőt tájékoztatni arról, hogy mik a folytatás fő irányai. Mindezt annak ismeretében, hogy bizony az elmúlt két év a hazai és a nemzetközi politikai és gazdasági környezetben nem hozott kedvező változásokat. Akkor amikor nap mint nap a gazdasági recesszióról a megszorításokról, belföldi és nemzetközi konfliktusokról szólnak a hírek nem könnyű jövőről, fejlődésről , fejlesztésről beszélni. Márpedig csak az előretekintés adhat hitet, erőt és lendületet mindannyiunknak.

Mi itt élünk, itt járnak iskolába a gyerekeink itt töltjük el közösen szabadidőnk egy jelentős részét, sokan itt dolgozunk és itt szeretnénk boldogulni. Gödöllő a mi otthonunk. Ahhoz viszont, hogy jól jelöljük ki az irányokat, elsőként nem szabad elfelejtkezni arról, hogy milyen nagyszerű környezetben élünk és milyen gazdag kulturális értékeket hagytak ránk elődeink, melynek védelme és megőrzése nem csak elemi érdekünk, hanem felelősségünk is, tudva azt, hogy sajnos Gödöllő városának több mint 40 éves építészeti fejlesztése ezt a nagyon lényeges szempontot nagyon sokszor figyelmen kívül hagyta. Az akkori döntéshozók alávetették magukat egy kor szellemi és építészeti irányvonalának. Ebből a helyzetből az elmúlt közel 20 év vonulatainak folytatásaként kellet kijelölni a fejlesztés fő irányait. Mindezt annak ismeretében, hogy egyre kevesebb a pénz és egyre több a feladat amivel a város biztonságos működését biztosítani lehet. Elengedhetetlen tehát a befektetői aktivitások összehangolása a város fejlesztési elképzeléseivel, figyelembe véve természetesen a település és a térség igényeit, megtartva az értékvédelem legfontosabb szempontjait.Mindemellett megtalálni a fejlesztési célok eléréséhez szükséges további  forrásokat a mobilizálható ingatlanvagyonból, és az elérhető hazai és uniós pályázatokból. Higgyék el, nem egyszerű! Különösen akkor, ha nem felejtkezünk meg arról, hogy minden fejlesztésnek ma már fenntarthatónak kell lennie , azaz még valahogy az állagromlás és értéken tarthatóság (modern nyelven "amortizáció") feltételeit is biztosítania kell. Tehát fejlődjön a város, legyenek minőségi szolgáltatások, biztonságos kényelmes és élhető, jó körülményeket biztosítson számunkra, őrizze a múlt értékeit és teremtsen folyamatosan helyzetet egy erősödő lokális gazdaság kifejlődéséhez, ami természetesen sok jó munkahelyeket ad, teremt és adójával segíti-erősíti a működésünket, feladataink minél színvonalasabb ellátását.

Ezen alapvető szempontok és a lehetőségek figyelembe vételével a "Sikeres Gödöllőért" program folytatásaként készült el az "Értékvédelem-Városfejlesztés-Gazdaságfejlesztés" lokálpatrióta program, melynek megkezdtük a megvalósítását.

Kérem, kísérjék figyelemmel a nagyszabású a város arculatát, életét és jövőjét meghatározó programot. Kérem türelmüket, aktív, segítő közreműködésüket terveink megvalósításában, annak érdekében is, hogy együtt élvezhessük közös munkánk gyümölcsét.

Tegyünk együtt továbbra is a SIKERES GÖDÖLLŐÉRT!

Dr. Gémesi György
polgármester