KERES

Alakuló ülést tartott és alpolgármestereket választott a képvisel?-testület

2014. 10. 22. - Gödöll?

Ezután dr. Gémesi György mondott köszönt?t. A képvisel?k egyhangúlag megválasztották a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, módosították a Szervezeti és M?ködési Szabályzatot. Ezt követ?en a polgármester el?terjesztésére titkos szavazáson, 12 igen és 1 nem szavazattal, valamint 2 tartózkodással f?állású alpolgármesterekké választották Pelyhe József képvisel?t (Gödöll?i Lokálpatrióta Klub) és nem képvisel? szakemberként Gyenes Szilárdot, a Zöld Híd Régió Kft. ügyvezet? igazgatóját, társadalmi megbízatású alpolgármesterré választották Pecze Dániel képvisel?t (Gödöll?i Lokálpatrióta Klub). Az alakuló ülésen az is elhangzott, hogy Tóth Tibor eddigi alpolgármester harmadik gyermekének születése el?tt áll, ezért nem vállalta a következ? ciklusra szóló megbízatást. Az eseményen részt vett Vécsey László, a gödöll?i választókerület országgy?lési képvisel?je. Gémesi György Reményik Sándor Imádság cím? csodálatos versével köszöntötte a megjelenteket a képvisel?-testület alakuló ülésén, amihez az 1956-os forradalom évfordulójára történ? városi megemlékezés is kapcsolódott. - Meghatottan és izgalommal állok önök el?tt, akiknek a bizalmából hetedik alkalommal van lehet?ségem polgármesteri esküt tenni ? kezdte köszönt?jét. - S bár az eddigiek során számtalan alkalommal szólalhattam meg, mégis a gyomrom remeg és izgulok, mert nagyon nagy felel?sséggel jár a bizalom. Fantasztikus eredmény, fantasztikus érzés és fantasztikus felel?sség. Egyben boldogan és örömmel állok itt, hiszen újra lehet?ségem nyílik, immár öt éven át, egy közösség életét formálni, egy közösség életét er?síteni, megvalósítani sok mindent, amit elgondoltunk és írásba vetettünk a kampány során. A Gödöll? az otthonunk cím? program egy megvalósítható program, aminek két feltétele van. Az egyik az, hogy legyen meg a többség a város vezet?je és a szóban forgó program mögött. E feltétel teljesítését nagy tisztelettel mindenkinek megköszönöm. Ez a többség nagyon masszív többség, nagyon er?s támogatottságot nyújt céljaink eléréséhez. A másik feltétel nem t?lünk, hanem nyilván attól függ, hogy az önkormányzatok helyzete, finanszírozása hogyan fog változni a következ? id?szakban. Bízom benne, hogy volt polgármester kollégám, képvisel? úr er?síteni fogja a parlamentben az önkormányzatokat és akkor valóban maradéktalanul megvalósíthatjuk a Gödöll? az otthonunk programunkat. Elképzeléseinket a kis közösségekben is megvitattuk, véleményeztük. E választási program alapján állítjuk össze azt a ciklusprogramot, amit öt év alatt döntéshozóként a szakmával és a gödöll?iekkel együtt végrehajtunk. Gémesi György megköszönte a város lakóinak eddigi együttm?ködését, szeretetét, amit nem csak a választás során, hanem annak el?tte és azóta is és utána is megkapott a település vezetése. Természetesen felajánlotta az együttm?ködést azoknak a képvisel?knek is, akik más színekben kerültek be a képvisel?-testületbe. A kampány véget ért, kezd?dik a munka, mindenkinek lesz feladata, ha ebben a munkában részt akar venni. Nagyon sok munka van, hiszen az elvárás nagy, magasra tettük a lécet, hangsúlyozta. - Biztos vagyok benne, hogy a következ? öt évben is meg tudunk felelni az új kihívásoknak, a kor követelményeinek. Mindig is alapcélunk volt, hogy az életkörülmények min?ségiek legyenek, Gödöll? élhet?, békés városként mutassa meg a világnak, hogy így is lehet m?ködni. Ebben a szellemben dolgozva mindent megteszünk azért, hogy eleget tegyünk az eskünknek ? zárta köszönt?jét a polgármester. A képvisel?-testület egyhangúlag választotta meg a Jogi és ügyrendi bizottságot. Elnök: dr. Gy?rfi Beáta Tagok: Sz?cs Józsefné, Halász Levente, Varga Árpád, Kristóf Etelka, dr. Mundruczó Péter, dr. Kónya Katalin, Schalkház Miklós, Koós Albert. A képvisel?-testület dr. Gémesi György polgármester illetményét 598.300.- Ft/hó összegben állapította meg, továbbá illetménye 15 %-ának megfelel? összeg?, azaz 89.745.- Ft/hó költségtérítést állapított meg számára. A képvisel?-testület Pelyhe József alpolgármester illetményét 500.000.- Ft/hó összegben állapította meg, továbbá illetménye 15 %-ának megfelel? összeg?, azaz 75.000.- Ft/hó költségtérítést állapított meg számára. A képvisel?-testület Gyenes Szilárd alpolgármester illetményét 538.500.- Ft/hó összegben állapította meg, továbbá illetménye 15 %-ának megfelel? összeg?, azaz 80.775.- Ft/hó költségtérítést állapított meg számára. A képvisel?-testület Pecze Dániel társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 269.000.- Ft/hó összegben állapította meg, továbbá tiszteletdíja 15 %-ának megfelel? összeg?, azaz 40.350.- Ft/hó költségtérítést állapított meg számára.