KERES

Súlyos kárt nem okozott az esõ

2014. 07. 23. - Gödöllõ

Ez az egyszerre lezúduló, nagy mennyiségû esõ miatt haváriahelyzet állt elõ, és - ugyanúgy, mint természeti katasztrófa esetén - az eddigi szokásoknak megfelelõen a biztosítók kötelesek megtéríteni a károkat. A problémák egy jelentõs részét olyan esetek okozták, hogy a vízelvezetõ árkokba helyezett zöld hulladék és szemét tömítette el a rendszert, annak ellenére, hogy sokan a jogszabálynak megfelelõen tisztán és rendben tartják az árkaikat. A VÜSZI munkatársai egész este és éjjel dolgoztak, hogy kitisztítsák a lefolyókat, átereszeket, árkokat, megelõzendõ a nagyobb bajt. Még homokzsákokat is készítettek. A Rákos-patak megtelt, olyan hirtelen zúdult le az óriási mennyiségû csapadék. Gémesi György polgármester elmondta: Sajnos a csapadékvíz-elvezetõ rendszer nem bírja ezt az ilyen extra terhelést; fordult már elõ hasonlóan intenzív esõzés, és a késõbbiekben is lesz még ilyen. Ezért a legfontosabb a megelõzés, különösen akkor, ha az árkokba és az átereszekbe helyezett hulladék elzárja a víz útját. Ennek kapcsán a polgármester megjegyezte: Az árkok és az átereszek tisztán tartása mindenütt a tulajdonosok feladata és felelõssége. Probléma az is, hogy egyes ingatlantulajdonosok direktbe vezetik be az ingatlanjukon felgyülemlett vizet a városi vízelvezetõ rendszerbe, aminek a csapadékvíz-terheltsége a hirtelen lezúduló csapadék mellett tovább nõ. Ezért fontos, hogy mindenki a saját ingatlanán, telkén oldja meg a vízelvezetést, mert így lassabban telik meg a rendszer, ami így idõben egyenletesebben eloszlatva el tudja vezetni a vizet. Látható volt, hogy néhány helyen feljött a szennyvízcsatorna tartalma. Ez azért fordulhatott elõ, mert a csapadékvizet sokan a szennyvízcsatorna-hálózatba vezetik be, ami tilos! Az elmúlt idõszakban már több ilyen esetet felszámoltak a város munkatársai, de ezeknek a bekötéseknek a feltárása nagyon bonyolult és nehéz.