KERES

A Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozójának Zárónyilatkozata

2014. 06. 29. - Gödöllõ

A résztvevõ polgármesterek - megállapítják, hogy az eddig lebonyolított tíz világtalálkozó a magyar polgármesterek legjelentõsebb fórumává vált, meghatározó szerepet játszik a magyar-magyar kapcsolatok szélesítésében, a határon túli és anyaországi magyar szakmai és testvérvárosi asme code kapcsolatok kialakításában és bõvítésében, - hangsúlyozzák, hogy a magyar kistelepülési rendszer érték, a magyar kulturális örökség része, ezért mindent meg kell tenni fennmaradásáért, - megállapítják, hogy a magyar önkormányzati rendszer átalakítása csökkenti az önkormányzatok önállóságát, a korábbi szándékoktól eltérõen megvalósított, nem teljes körû feladatfinanszírozási rendszer, elsõsorban a kistelepüléseknél, finanszírozási nehézséget és mûködési bizonytalanságot okoz, - sajnálattal állapítják meg, hogy az önkormányzati törvény 2014-tõl hatályba lépõ szabályai nagymértékben csökkentik a kistelepülési polgármesterek egzisztenciális biztonságát, aminek következtében félõ, hogy egyre kevesebb lesz a polgármesteri feladat ellátására alkalmas jelentkezõ ezeken a településeken, - kérik a kormányt, hogy az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján kerüljön felülvizsgálatra az önkormányzati hivatali létszám meghatározása a speciális körülmények figyelembevételével, - megállapítják, hogy az iskolák államosítása során nem sikerült eredeti szándékokat megvalósítani, a jelenlegi rendszer átalakításra szorul, - kérik a kormányt, hogy a kötelezõ önkormányzati feladatkörbe tartozó közüzemi közszolgáltatások - víz, csatorna, hulladékgazdálkodás, temetkezés, kéményseprés - rendszerének átalakításánál a helyi önkormányzati felelõsség mellett jelenjenek meg a reális gazdaságossági és fenntarthatósági szempontok is, különös tekintettel a száz százalékos tulajdonú önkormányzati cégekre, - megállapítják, hogy az önkormányzati adósság konszolidáció jótékony hatása "levegõhöz" juttatta az önkormányzatokat, egyrészt megmentette a településeket a csõdhelyzettõl és a további eladósodástól, asme download másrészt jó lehetõséget teremt a további fejlesztésekre, - örömmel üdvözlik, hogy a kormány döntött arról, hogy a konszolidációban nem érintett településeket kompenzálja, - sajnálattal állapítják meg, hogy nincs érdemi érdekegyeztetés a kormány és az önkormányzatok között, kérik a kormányt, hogy tekintse partnernek az önkormányzatokat és adjon érdemi egyeztetéshez több jogosítványt az Önkormányzatok Nemzeti Együttmûködési Tanácsának, - örömmel üdvözlik az önkormányzati szövetségek formálódó szorosabb együttmûködését és szorgalmazzák mielõbbi szervezeti formájának a kialakítását, - üdvözlik és fontosnak tartják a V4 országok önkormányzati szintû együttmûködését javasolják, hogy az aktuális elnökséget bonyolító országban évente egy magas szintû önkormányzati találkozó kerüljön megszervezésre az érintett országok önkormányzati szövetségeinek aktív közremûködésével, - üdvözlik és fontosnak tartják a Kárpát-medencei önkormányzatok széleskörû folyamatos együttmûködését, felkérik a Magyar Önkormányzatok Szövetségét, hogy a határon túli magyar szervezetekkel dolgozzák ki az együttmûködés lehetséges formáját, - fontosnak tartják az Európai Unió Régiók Bizottsága és az Európa Tanács munkájának figyelemmel kísérését különös tekintettel a szubszidiaritás és a többszintû kormányzás elvének érvényesülésére. Dr. Gémesi György MÖSZ elnök