KERES

Befejezõdött a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója

2014. 06. 29. - Gödöllõ

Elsõként azokat a résztvevõket köszöntötte dr. Gémesi György polgármester, a szervezõ Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, akik 1996 óta valamennyi találkozón részt vettek. A nyitó elõadást dr. Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttmûködésért felelõs államtitkára tartotta külkapcsolati kérdésekrõl, hazánk nemzetközi megítélésérõl. Õ az elmúlt években az OECD ASME B31.3 párizsi magyar nagyköveteként tevékenykedett. Úgy fogalmazott, a magyarság különleges közösséget alkot: egyedi nyelvi, történelmi és kulturális örökséget hordozunk, de mindig is Európához tartoztunk. Valljuk, hogy az európai lét a sokszínû kultúrák egymás mellett élését jelenti, mint ahogyan a magyar nemzet is sokszínû, köszönhetõen annak, hogy Magyarország mindig befogadó ország volt. Már Szent István is megfogalmazta intelmeiben: „Gyenge az egynyelvû ország, becsüld az idegent!” A magyarok ennek szellemében befogadóként népeket tettek a nemzet részévé, s ezt a folyamatot a külföld ma sem igazán érti. Mint mondta, az elmúlt négy év alatt sokat változott hazánk nemzetközi megítélése, a kezdeti ellenséges magatartás után egyre inkább érdeklõdéssel szemlélik a magyarországi folyamatokat, de újabb kihívások várnak ránk. Ezek közül kiemelte: meg kell értetnünk, hogy Magyarország mindig is Európa része volt, hogy a kelet felé történõ nyitás nem Európa elleni lépés, valamint, hogy mindent megteszünk értékeink védelméért, asme standards megõrzéséért. Mindezek mellett fontosnak nevezte az identitás, a szolidaritás, a család, a hit megerõsítését, valamint a közösséghez való alkalmazkodást, ami azonban nem azonos önmagunk feladásával. Kijelentette, ahhoz, hogy sikeresek legyünk pozitív megközelítésekre és optimizmusra van szükség. Az önkormányzatok megalakulásakor a testvértelepülési együttmûködések jelentették a szféra nemzetközi kapcsolatait, mondta Gémesi György. A nyelvismeret hiányát leküzdve az önkormányzatok jól felismerték a lehetõségeket a partnertelepülések civil szervezeteivel, egyházi közösségeivel, intézményeivel való együttmûködésben. Példaként említette a Gödöllõ – Wageningen kapcsolatot, ami a gödöllõi egyetem kezdeményezése nyomán alakult ki. A kölcsönös utazásokban már több százan vettek részt, családoknál elszállásolva. A testvérvárosi kapcsolatok sajátos területei a magyar-magyar kapcsolatoknak a Kárpát-medencében. Új forma a testvérvárosokból érkezõ gyermekek nyári táboroztatása, amihez uniós pályázatokból is forrást lehet szerezni. Az Európai Unióban elfogadottá vált a szubszidiaritás és a többszintû kormányzás elve, amit az Európai Parlament mellett mûködõ Régiók Bizottsága is képvisel a munkájában. A polgármester kiemelte, a Visegrádi négyek együttmûködésében az önkormányzatoknak is meg kell találniuk a helyüket. A következõ egy évben ennek a formáját, kereteit ki fogják dolgozni. Hozzátette: a polgármestereknek már most be kell kapcsolódniuk a 2021 után kezdõdõ európai uniós költségvetési ciklus tervezésébe. A következõkben Markkula Markku, az EPP – Európai Unió Régiók Bizottsága alelnöke és H. E. Aliaksandr Khainouski, a Belarusz Köztársaság magyarországi nagykövete tartott elõadást. A világtalálkozó zárónyilatkozatának ismertetése után Polgármesteri Aranygyûrût adtak át dr. Nagy Gábor Tamásnak, Budavár, Berencsi Bélának, Ibrány és Zagyi Istvánnak, Détér polgármesterének. A világtalálkozó a Cimbaliband, a Fricska és a Talamba közös produkciójával zárult.