KERES

Ütemterv szerint haladnak a munkálatok a gödöllõi szennyvíztisztító telepen

2014. 04. 23. - Gödöllõ

Gödöllõ Város Önkormányzata szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez 1,166 milliárd forintos támogatást kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából, amely az 1,37 milliárdos projekt összköltségének 85 százalékát fedezi. Az 1,166 milliárd forintos beruházás során a telepet korszerûsítik és új mûtárgyakkal bõvítik, hogy a létesítmény megfeleljen a jelenlegi jogszabályoknak és környezetvédelmi elõírásoknak. A közel 40 éves szennyvíztelep elavult volt, annak ellenére, hogy az évek során több ízben is átalakították, bõvítették. Ebben az állapotában nem tudta a településen keletkezõ szennyvízmennyiséget megfelelõ módon kezelni. A telep a technológiai hiányosságok miatt névleges kapacitásának (napi tízezer köbméter) csupán 60 százalékát volt képes megtisztítani, így a kibocsátott tisztított szennyvíz nem megfelelõ minõsége miatt évente bírságot kellett fizetni. A fejlesztés kivitelezési munkái idén februárban vették kezdetüket, amelyek során elsõdleges szempont, hogy mielõbb megépüljenek az új létesítmények, illetve elkezdõdjön a próbaüzem. Csak ezek után iktathatják ki a rendszerbõl a régi mûtárgyakat, kezdhetik el azok leeresztését, fertõtlenítését és javítását. Április végére elkészültek a munkálatok kb. 10%-ával, minden az ütemterv szerint halad. Az új elõülepítõ és az új kombinált biológiai medence kialakításakor 14 ezer köbméternyi földet mozgattak meg. A kombinált biológiai medence alaplemeze szintén elkészült, megkezdték a vasbeton szerkezetek, illetve a belsõ és külsõ falak építését is. A projekt jelenlegi állásáról a sajtó képviselõi saját szemükkel gyõzõdhettek meg április 23-án, amikor helyszíni terepbejáráson mutatták be nekik az eddigi eredményeket. A sajtóeseményen részt vett dr. Gémesi György, Gödöllõ Város polgármestere is, aki a következõket mondta a beruházással kapcsolatban: „A beruházás célja, hogy a szennyvízteleprõl kibocsátott tisztított szennyvíz minõsége megfeleljen az Európai Unió víz keretirányelvében és a hazai jogszabályokban foglalt követelményeknek. Ökológiai szempontból a korszerûsítést követõen javulni fog a Fiók Rákos-patak és a Gödöllõ-Isaszeg közti tórendszerbe jutó víz minõsége, összhangban az önkormányzat ökovárosi törekvéseivel."