KERES

Kétmilliárd forintos projekt indul 29 hulladéklerakó rekultivációjára

2014. 02. 28. - Gödöllõ

A KEOP 2.3.0./2F/09-11-2011-0005 számú projekt keretében benyújtott pályázat 2012. szeptember 7-én nyert támogatást. A projekt teljes kivitelezése 100%-os állami támogatás mellett valósul meg, a támogatás nettó összege: 1.997.168.431,- Ft. Az Európai Uniós támogatás mértéke 85%, míg a Magyar Állam 15% forrást biztosít a pályázat megvalósításához. A sajtótájékoztatón dr. Gémesi György elmondta, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás több mint száz település kommunális hulladékának kezelésére jött létre. 2010 júniusában egy nagyon nehéz út végére érve sikerült átadni a gödöllõi hulladékkezelõ központot Illés Zoltán környezetügyi államtitkár és Szûcs Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés elnöke jelenlétében. A másik térségi lerakó Nógrádmarcalon mûködik. Jelenleg a társuláshoz tartozó települések 70 százalékáról már a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. gyûjti és szállítja a hulladékot a lerakókba. A jövõben várhatóan a települések 80-90 százaléka veszi majd igénybe a társulás által alapított vállalat komplex szolgáltatásait. A társulás nonprofit alapon, a lehetõ leghatékonyabb módon, az európai uniós jogszabályoknak megfelelõen mûködik, sosem törekedett nyereségre. A felhagyott hulladéklerakók rekultivációja törvényi kötelezettsége a társulásnak. Az elnyert támogatás e feladat teljesítéséhez nyújt hatalmas segítséget, hiszen közel 300 ezer ember környezeti terhelését mérsékli. Gémesi György bizakodását fejezte ki az iránt, hogy a társulás megfelelõ forráshoz jut a hulladékgazdálkodási rendszer további költséghatékony, biztonságos, megfelelõ tartalékokkal bíró mûködtetéséhez.