KERES

A Gödöllõ Kultúrájáért díj idei kitüntetettjei Danis János és Liskáné Fóthy Zsuzsanna

2014. 01. 19. - Gödöllõ

Az ünnepség ez alkalommal kiállítás megnyitóval vette kezdetét, a magyar kultúra napja alkalmából ugyanis a Mûvészetek Háza konferenciatermében a kitüntetett Danis János EFIAP fotómûvész munkáit mutatják be „Lét szeletek” címmel. A tárlatot dr. Krassay László erdõmérnök nyitotta meg. Az ünnepségen dr. Gémesi György polgármester mondott beszédet, aki nem csak a két kitüntetettrõl szólt méltatóan, hanem a városunkban mûködõ kulturális mûhelyekrõl is. Mint mondta, a gödöllõi kulturális életnek közel ezer aktív szereplõje van, akiknek munkáját az igényesség jellemzi. Ennek az eredménye, hogy az elmúlt évben Gödöllõn 60 százalékkal nõtt a kulturális programokra eladott jegyek száma, s egyre több azoknak a száma, akik a térségbõl, sõt a fõvárosból látogatnak ide egy-egy rendezvény, elõadás kedvéért. A polgármester egyúttal gratulált Fülöp Attilánénak, a Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatójának abból az alkalomból, hogy az intézmény miniszteri elismerésben részesült: MINÕSÍTETT KÖNYVTÁR címet kapott. Kijelentette: az ott dolgozók kiváló közösséget alkotnak, az õ munkájuknak köszönhetõ az is, hogy Gödöllõn nem csökken az olvasók száma. Gémesi György ezt követõen adta át az elismerést Danis Jánosnak és Liskáné Fóthy Zsuzsannának. A kitüntetetteket a Talamba Ütõegyüttes Gödöllõ, majd a Cantus Ludus és a gödöllõi városi könyvtár munkatársai különleges, személyes hangvételû, humorral átszõtt mûsorral köszöntötték. Danis János nyugdíjas villamosmérnök. Tíz éven át egy japán autóipari beszállító cég gyárát vezette Ploieºti-en. A középiskolában, majd az egyetemen is fotózott. 1999 óta foglalkozik intenzívebben a fényképészettel. A természet- és tájfényképezésen keresztül jutott el az ember- és a környezetábrázolásig. Inkább fotóriporternek, mint fotómûvésznek tartja magát. Öt földrészen mintegy 300 nemzetközi pályázaton állították ki képeit és ezeken 150 különbözõ díjat nyert. 2012-ben Nemzetközi Fotómûvészeti Szövetség Kiválósága (Excellence FIAP / EFIAP) minõsítést szerzett. Egyéni kiállítást Szentegyházán, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Gyergyóremetén, Bukarestben, Ploieºti-en, Budapesten, Gödöllõn, Gyöngyösön, Bicskén, Csáktornyán és Veszprémben mutatott be. Tagja a Magyar Fotómûvészek Világszövetségének. 2012-tõl a gödöllõi Duflex Fotográfiai Stúdió mûvészeti vezetõje. Ebben az évben õ nyerte a MAFOSZ „Év fotográfusa” kitüntetést. Liskáné Fóthy Zsuzsanna 1992. 07. 01-én kezdett dolgozni a Juhász Gyula Városi Könyvtárban. A könyvtár már gimnazistaként megérintette, és a latin-könyvtár fakultációt választotta, késõbb az ELTE Tanárképzõ Fõiskolán pedig a magyar szak mellé párosította a könyvtárat. Már a gyakorlati idejét is a városi könyvtárban töltötte, a diploma megszerzését követõen pedig itt, a felnõtt olvasószolgálatban kapott munkát. 1994 márciusától megbízást kapott ennek a részlegnek a vezetésére. 2011 januárjától a könyvtár szakmai vezetõ helyettese. 2013 szeptemberétõl a könyvtár igazgatóhelyettesi feladatait látja el. Mivel a könyvtár, klasszikus és információszolgáltató feladatai mellett közösségi térként is funkcionál, sok olyan rendezvényt valósít meg, melyeknek az értékek közvetítése, a gödöllõi hagyományok megõrzése a célja. Liskáné Fóthy Zsuzsanna ezeknek a szervezésében is részt vállal. Szakmai munkája középpontjában az olvasásfejlesztés áll. A program 5 éve zajlik a városi könyvtárban, aminek leglátványosabb elemei, a Gyermeknapra és a Belvárosi Napokra könyvtári programokkal megjelenõ Könyvtáros Kommandó, vagy a Mûvészetek Házában mûködõ „Könyv és Kávé” könyvajánló, illetve a GIKSZER ifjúsági klubban kialakított könyvtársarok. A Kulturális Kerekasztal – a város közmûvelõdési és közgyûjteményi intézményeinek, mûvészeti csoportjainak, szervezeteinek kulturális programegyeztetõ fóruma – a könyvtár kezdeményezésére indult 15 évvel ezelõtt. Liskáné Fóthy Zsuzsanna egy évtizede szervezi, összefogja ezt a programegyeztetõ fórumot. A nagy léptékû városi kulturális programok szervezésében is aktívan jelen van: Ilyen a „Fa ága rügyével” Kárpát-medencei Magyar Népmesemondó Találkozók megszervezése, lebonyolítása, az „Így írunk mi…” irodalmi pályázat, és az Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny egyik fõ szervezõje is, ami immár 18 éve a város rangos kulturális rendezvénye.