KERES

Antall Józsefre emlékeztek városunkban

2013. 12. 08. - Gödöllõ

Antall József 1993. december 12-én hunyt el, ennek apropóján kezdeményezte a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány és Gödöllõ Város Önkormányzata, hogy így tisztelegjenek emléke elõtt. A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester, Juhász Judit, az Antall-kormány szóvivõje, és Kószó Péter volt MDF-es országgyûlési képviselõ, a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány tagja elevenítették fel Antall József alakját. Valamennyien személyes emlékeiket osztották meg a hallgatósággal. A megemlékezéseket követõen került sor az épületen elhelyezett emléktábla leleplezésére. Ezen az egykori miniszterelnök portréja mellett a következõ szöveg olvasható: "Lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni” Antall József (1932-1993) Államférfi, a rendszerváltoztatás utáni független, demokratikus Magyarország elsõ szabadon választott miniszterelnöke halálának 20. évfordulója alkalmából állíttatta Gödöllõ Város Önkormányzata 2013. december A táblát Gémesi György, özv. Antall Józsefné, és Antall Péter leplezték le. Antall József három alkalommal járt Gödöllõn, 1991. április 3-án, Teleki Pál egykori miniszterelnök halálának 50. évfordulóján, 1992. júniusában az MDF egyik rendezvényén és 1993. augusztus 31-én, a Jamboree emléktábor megnyitóján.