KERES

Gémesi György: Gödöllõ a legfontosabb a számomra

2013. 10. 30. - Rádió Orient

Gödöllõ polgármestere a politikai élet méltatlan küzdelmei helyett városát szeretné újjáépíteni, egy békés és fejlõdõ településsé alakítani. A Rádió Orient vendége a politikai csatározások helyett a rezsicsökkentés hulladékgazdálkodásra gyakorolt negatív hatásaira kíván rámutatni. A hiányzó források miatt pár hónapon belül leállhat a mûködés – ez pedig 5-6 millió embert érintene. Gémesi György a jövõ évi költségvetés kapcsán egy puffer rendszer kialakítását hangsúlyozta.

Le fog állni a hulladékszállítás
Nyílt levéllel fordult Gödöllõ hulladékgazdálkodási társasága Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez, amelyben a szemétdíj csökkentésének és a kiesett források eredménytelen pótlásának következményeire hívta fel a figyelmet. Az október közepén postázott állásfoglalásra nem érkezett válasz, így a polgármester további lépéseket, a kérdésben érintett szereplõk tárgyalását kezdeményezi. „A non-profit önkormányzati társaság költségvetésébe nincsen beépítve a szemétdíj csökkentése, a lerakói járulék, a banki átutalási adó, az útdíj, valamint a telefonjáradék sem. A bevételkiesés ellehetetlenítette a szolgáltatást, a gazdasági társaság 1-2 hónapon belül leállhat. Ez Gödöllõ esetében 106 települést és 360 ezer embert, míg országos szinten 5-6 millió állampolgárt érintene.”
A gödöllõi hulladékgazdálkodási társaság minden ésszerû gazdálkodási dolgot bevezetett, azonban a folyamatosan szûkülõ mozgásteret nem tudja kezelni. Jelenleg az uniós pályázati forrásból megvalósult hulladéklerakó árképzésében szereplõ újraképzési költség kompenzálja a kieséseket, azonban ez a forrás pár hónapon belül kimerül. Gémesi György elmondta, a hiányzó összegeket nem fizethetik ki az önkormányzatok – ez a lépés ellentétes a szennyezõ fizet uniós alapelvvel. „A támogatást nem a szennyezõanyag hulladékgazdálkodási árába kell adni, hanem a szociális területen kell folyósítani” – utalt a polgármester a rezsicsökkentés hibáira. Hozzátette, az önkormányzatok átvállalása uniós szerzõdést sértene, a támogatás visszafizetését vagy felfüggesztését vonná maga után. A kompenzáció alternatívái közül a lerakási díjakból beérkezett 3 milliárd forint visszaosztása jelenthetne megoldást, azonban Gémesi rámutatott arra, hogy a rendszerbõl kivont 5-15 milliárdos hiány kielégítéséhez ez kevés.
A gödöllõi hulladéklerakó az uniós megállapodás értelmében szelektálja a szemetet. A szétválogatás mechanizmusához azonban nem társul megfelelõ háttérfeldolgozó ipar, szükséges a kapacitások további növelése. A polgármester elmondta, a mûanyag részét átveszi a Váci Cementmû, azonban a gyár kapacitásának mérséklõdésével csökken az újrahasznosított palackok aránya. „A jövõ felélésérõl van szó, ezért a drágaság nem lehet kifogás. Meg kell találni az újrahasznosítható hulladék helyét” – emelte ki a vendég, majd hozzátette, a PET-palackokra kivetett járulék önkormányzatoknak visszaosztott aránya is a kintlévõségek között található. Az állam 57 millió forinttal tarozik az önkormányzatnak. Ez ugyan nem oldaná meg a 280-300 millió kiesést, azonban tovább növeli a hiányt.

2014-es költségvetés: puffer rendszer kellene
A jövõ évi költségvetés sem ad pluszforrást az önkormányzati szövetségek által benyújtott állásfoglalás szerint. „A feladatfinanszírozás csak papíron létezik, a valóságban csak részlegesen valósul meg a rendszer. Fõ probléma, hogy az elvett összegeket nem pótolja az állam. A rendszerben jelenleg 45-50 milliárd forintos bevételkiesés van, a kompenzáció hiába indult el, sok esetben elégtelennek bizonyult. A 2014-es évben puffer rendszert kellene beépíteni a struktúrába, amelybõl a rászoruló települések forrás kiegészítésre pályázhatnának” – magyarázta a megoldást a polgármester. A költségvetések áttekintése után így a feladatfinanszírozás elve szerint biztosítani lehetne a forrásokat. A belügyminisztériumi 40 milliárdos tartaléka erre megfelelõ lenne, azonban ki kéne alakítani a pályázás szabályait és kritériumait. Az állásfoglalás felhívja a figyelmet az önkormányzatok belsõ ellenõrzésének fontosságára, amire szintén nincs forrás. 'Ez nem belsõ elhárítás, a kormányzat és az önkormányzat részérõl is kívánatos jelenség.' A szakmai csapat segítheti a helyi jogalkotást, döntéshozást és gazdálkodást. A szakmai segítség eleme az a 20 állomásos konferencia, amely az Állami Számvevõszék közremûködésével zajlik. Gémesi kiemelte, az ÁSZ szerepe meghatározó a kérdésben, jó, hogy van aktív önkormányzati oldala a hivatal munkájának.

Nem leszek az MDF elnöke
Gödöllõ polgármesterét Herényi Károly egy televíziós interjúban az MDF lehetséges újjáépítõjeként nevezte meg. A polgármester a kijelentéssel kapcsolatban elmondta, az elkövetkezõ 5 évben fõ célja Gödöllõ újjáépítése. „Nem kívánok részt venni a nagy és méltatlan versenyben, sokkal jobb terveim vannak a következõ idõszakra. A várososomat szeretném továbbalakítani – itt számítanak rám az emberek. Modellként szeretném bemutatni, hogy Budapest mellett meg tud maradni egy dinamikusan fejlõdõ, gondolkodásában megfiatalodott békés kistelepülés. Nem leszek Magyarország miniszterelnöke. Ennek ellenére megtisztelõ, hogy rám gondoltak, munkám elismeréseként tekintek a kijelentésre.” – reagált a polgármester a média megjelenésre.
OrientPress Hírügynökség