KERES

Katona Szabó Erzsébet és Õriné Nagy Cecília kapta a Körösfõi-Kriesch Aladár Emlékplakettet

2013. 10. 29. - Gödöllõ

1863. október 29-én, 150 esztendõvel ezelõtt született Körösfõi-Kriesch Aladár, a gödöllõi mûvésztelep alapítója. Az évforduló alkalmából a mûvész szobránál és a kastélyban tartottak megemlékezést. Ennek keretében adták át a Körösfõi-díjakat is. A megemlékezés a városi múzeum elõtt kezdõdött, ahol a Fréderic Chopin Zeneiskola népzenész növendékei és tanáruk, Pertis Szabolcs adtak ünnepi mûsort, majd megkoszorúzták Körösfõi-Kriesch Aladár szobrát.

Az önkormányzat nevében dr. Gémesi György polgármester és Pecze Dániel alpolgármester helyezte el a tisztelet virágait. Ezt követõen, hagyományosan a királyi kastély dísztermében, ünnepi mûsor keretében adták át a Körösfõi-Kriesch Aladár Mûvészeti Alapítvány díjait. Az elismerést az idén Õriné Nagy Cecíliának, a Gödöllõi Városi Múzeum mûvészettörténésznek és Katona-Szabó Erzsébet textilmûvésznek, a Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely vezetõjének ítélte oda a kuratórium. A kitüntetetteket Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllõi Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója és Remsey Flóra kárpitmûvész méltatták. A rendezvényen ifj. Keményfi Róbert egyetemi tanár, néprajzkutató, az MTA doktora tartott elõadást „150 – emlékbeszéd Körösfõi-Kriesch Aladár festõmûvész felett” címmel, valamint Benedek Krisztina és gyermekei: Benedek Rubinka Róza, Széphalmi Júlia és Széphalmi Pál; Szelba Szabolcs, Madarászi László, Szkordiliszné dr.Czitrovszky Ilona, Szkordilisz Emília, Nguyen Hong Phuc és Gungl Ábel közremûködésével ének-, zenei és irodalmi mûvek hangzottak el.